VCA Basis en VOL - U05-2

 

De veiligheidschecklist voor aannemers, het VCA-systeem, wordt veel gevraagd bij de gunning van overheidsopdrachten en bij werkzaamheden in de chemie, de bouw en dergelijken.
Met behulp van het VCA-systeem proberen de opdrachtgevers de veiligheid en de zorg voor het milieu op hun bedrijfsterreinen te bevorderen.
Het VCA-certificaat is een middel om aan te tonen dat men voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM).
Hierdoor wordt voorkomen dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen.

Er zijn verschillende VCA opleidingen, o.a.:

  • VCA basis voor medewerkers
  • VCA VOL Voor Opdrachtgevers en Leidinggevenden.

Beide opleidingen kunnen meetellen voor uw Code95.

CURSUSDATA VCA


Op dit moment wordt deze cursus niet aangeboden en geven wij alleen de VCA cursus met E-learning

VOOR WIE

Operationele medewerkers die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Bijvoorbeeld medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de (petro-)chemische industrie, zoals kiepautochauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers en constructiebedrijven en schilders.

EXAMEN VCA Basis

Het examen bestaat bij de VCA basis uit 40 vragen waaronder meerkeuzevragen, meervoudig-antwoordvragen en vragen met juist of onjuist. Van deze vragen dient u 65% goed te beantwoorden om te slagen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Basisveiligheid VCA uitgereikt.

EXAMEN VCA VOL

Het examen bestaat bij de VCA VOL uit 70 vragen. Dit zijn meerkeuzevragen, meervoudig-antwoordvragen en vragen met juist of onjuist. Van deze vragen dient u 65% goed te beantwoorden om te slagen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat VCA VOL uitgereikt.

WAARDE NASCHOLING CODE95

Effectief 7 uur voor de nascholing Code95. Deze punten kosten €20,-.

KOSTEN

Zowel de cursus VCA basis als VCA vol kosten €150,-. De examenkosten bedragen €75,-.

MEER INFORMATIE

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via telefoonnummer 0512-341816 of info@jolmers.com.

© JOLMERS 2020 | sitemap | algemene voorwaarden | klachten procedure | Jolmers ADR | ADR webshop | contact