Veilig werken langs de weg U37-1

 

Werken langs de weg is een risicovolle bezigheid. Om risico’s en aansprakelijkheden zoveel mogelijk te beperken is het raadzaam een opleiding te volgen. De cursus die wij aanbieden geeft inzicht in de manier waarop dreigende gevaren kunnen worden voorkomen.
De cursisten maken kennis met een stukje wetgeving en ze leren op een praktische wijze oplossingen te bedenken voor gevaarlijke situaties. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid en aan de werkomgeving.

Het verkrijgen van voldoende instructie en voorlichting is een eis vanuit de Arbowet. Overheden stellen een opleiding vaak verplicht bij de gunning van een opdracht. Bovendien leidt het, door een aantoonbare afname van incidenten en ongevallen, veelal ook tot lagere kosten en vooral tot minder menselijk leed.
De cursist leert deskundig om te gaan met de “gevaarlijke ruimte” en wordt voorbereid op vrijwel iedere situatie die in de eigen werksituatie voor kan komen.

CURSUSDATA


Wij verzorgen – bij voldoende deelname – deze cursus bij u op locatie zodat de deelnemers in hun eigen omgeving kunnen blijven.
De cursus is geheel toegesneden op de dagelijkse bezigheden van de medewerkers.

VOOR WIE

Ieder die in de openbare ruimte en in de onmiddellijke nabijheid van verkeer zijn werkzaamheden moet verrichten: wegwerkers, hoveniers, stratemakers, etc.

EXAMEN

Er is geen examen, na het succesvol afronden van de cursus ontvangt de kandidaat een certificaat.

WAARDE NASCHOLING CODE95

Effectief 7 uur voor de nascholing Code95. Deze punten kosten €20,-.

KOSTEN

De cursus veilig werken langs de weg kost €150,-.

MEER INFORMATIE

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via telefoonnummer 0512-341816 of info@jolmers.com.

© JOLMERS 2023 | sitemap | Jolmers ADR | contact